కమలమ్మకు కన్నీటి వీడ్కోలు

మన పొనుగుపాడు కి చెందిన వంకాయలపాటి కమలమ్మ భర్త కోటిలింగం ది: 27 . 12 . 2017 (బుధవారం) న స్వర్గస్థులు అయినందుకు చింతిస్తున్నాము.

Tagged with: ,
One comment on “కమలమ్మకు కన్నీటి వీడ్కోలు
  1. పొనుగుపాటి ప్రసాద్ says:

    ￰కమలమ్మ గారి మృతి కి నా కుటుంబం తరపున సంతాపం తెలియచేస్తున్నాను. వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ …మీ పొనుగుపాటి ప్రసాద్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*