మణిదీప వైభవం.(సాహిత్య రూపకం) వీడియో.

మణిదీప వైభవం. (సాహిత్య రూపకం)

శ్రీ కాశీవిశ్వేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవం ఆ సందర్బంగా మణిదీప వైభవం గురించి వర్ణించిన సాహిత్య రూపకం వీడియో.

జగన్మాత పార్వతీదేవి మణిదీపంలో శ్రీత్రిభువనేశ్వరీదేవి (శ్రీ మహాలక్ష్మిదేవి) రూపంగానిలయమై ఉంటుంది. అచ్యుతుని రాధామాధవి శ్రీ త్రిభువనేశ్వరదేవి పాత్రలో భక్తులను ఆకట్టుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకు డాక్టరు కోగంటి రంగనాయకి,(తిరుప్పాయై అమృతవర్షిణి),మంచికంటి వెంకట సత్యవతి (ఉపన్యాస భారతి) సారధ్యం వహించారు.అమ్మవారి సప్తమ రూపాలైన బ్రహ్మి, మహేశ్వరి,కౌమారి,వైష్ణవి,వారహి,ఇంద్రాణి,చాముండి పాత్రలలో వైష్ణవిదుర్గ,లక్ష్మికుమారి, శివకుమారి తదితరులు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు.మణిదీప వైభవంలో భాగంగా కుమారి చిన్మయి భరత నాట్యం ప్రేక్షకులను రంజింప చేసింది.

Tagged with: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*