యువతా చెప్పానని కినుక వహించుకమా!

యువతా చెప్పానని కినుక వహించుకమా!

ఓ యువతా నీ ఓటు హక్కు దుర్వినియోగం చేయకుమా,

అవినీతి తెగులు, నేర చరిత్ర, లేని మంచి అభ్యర్థికి వేయాలి నీ ఓటు

అంతేగాదు అక్రమ మార్గాలలో సంపాదించిన నేరగాళ్లకు,

పీకల్లోతు కుంబకోణాలలో కూరుకుపోయిన వ్యక్తులకు

నీ ఓటు వేసి తదుపరి తప్పు చేసానని ప్రాశ్చాత్య పడకుమా!

మంచికి మారుపేరు గల వార్కి వేయాలి సుమా నీ ఓటు

ఈ దేశానికి పట్టిన అవినీతి రుగ్మతలు నుండి ఒడ్డున

పడగలవేయ సత్తా మీ యువతకు ఉందని మేమంతా

ఎదురు చూచుటను వమ్ము చేయకురా!

ఇంతేకాదు సుమా అంతకన్నా ముందు మీరు

ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే జాతి, దేశం బలంగా ఉండేది,

చెప్పానని కినుక వహించుక కొద్దిగా ఆలోచించు సుమా,

మధ్యపానం,దూమపానం వధ్దురా! మాదకద్రవ్యాల జోలి

అసలు పోబోకురా! మీ ఆరోగ్యం బాగుంటే జాతికి,దేశానికి,

మిమ్మల్ని కన్నవార్కి అంతకన్న కావలసింది

ఇంకేముంది గ్రహించు  మిత్రమా!

Posted in News Tagged with: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*