1936 విడుదల అయిన ఒక అణా నాణెంపై తెలుగులో ఒక అణా అని ఉంది..అదే తెలుగు భాషకు ఉన్న గొప్పదనం

One Ana Coin in 1936

ఒక అణా నాణెం

Check Also

2024 ఫిబ్రవరిలో రాజ్యసభకు జరిగిన ఎన్నికలలో గెలుపొందిన అభ్యర్థులు

2024 ఫిబ్రవరిలో రాజ్యసభకు ఎన్నికైన అభ్యర్థులు భారత పార్లమెంటు లోని ఎగువ సభను రాజ్యసభ అంటారు. రాజ్యసభ సభ్యులను వివిధ రాష్ట్రాల శాసనసభల …