మన గ్రామానికి చెందిన న్యాయవాదులు.

PROFILES

Name :GURRAM PEDABABU

Date of birth :05.07.1953.

Father name :Venkateswaralu.

Mother name :Bhagya Lakshmi

Place in working: High Court, Hyderabad.

Hobbies:Social Service.


Name :GURRAM RAMACHANDRARAO

Date of birth :07.07.1981

Father name :Pedababu.

Mother name :Ratnakumari

Place in working: High Court, Hyderabad.

Hobbies:Reading Books & Free Legal Advises.


Name : THUMU VENU GOPAL

Date of birth : 20-06-1984

Father name : Thumu Haribabu

Mother name : Thumu Pushpavathy

Place Working: A.G.P @ High court of A.P, Hyderabad.

Hobbies:Social Service.

 


Check Also

2024 ఫిబ్రవరిలో రాజ్యసభకు జరిగిన ఎన్నికలలో గెలుపొందిన అభ్యర్థులు

2024 ఫిబ్రవరిలో రాజ్యసభకు ఎన్నికైన అభ్యర్థులు భారత పార్లమెంటు లోని ఎగువ సభను రాజ్యసభ అంటారు. రాజ్యసభ సభ్యులను వివిధ రాష్ట్రాల శాసనసభల …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *