శ్రీ ఆంజనేయస్వామి దేవస్థానం చరిత్ర (పొనుగుపాడు)

దేవాలయ చరిత్ర (మొదటి భాగం) దేవస్థానం ఎవరు, ఎప్పుడు నిర్మించారు ? ఈ సంగతులు మనం తెలుసుకొనుటకు ముందు గ్రామకైఫియ్యత్తుల గురించి తెలుసుకోవాలి.  అసలు కైఫియత్తులు అంటే ఏమిటి? బ్రిటీషు వారి ఈస్టిండియా కంపెనీ …

Read More »

పదవ తరగతిలో ప్రధమ స్థానం సాధించిన మౌనిక.

అక్క జాహ్నవి బాటలోనే మౌనిక ఎంతో ఘన వ్యయ ప్రయాసలతో వందలాది మంది విద్యార్థులు, కార్పోరేట్ విద్యాసంస్థల నందు చదువుచున్నారని మనందరకు తెలుసు. అటువంటి ఈ రోజుల్లో మరో గ్రామం, ఇంకొక పాఠశాల విషయం …

Read More »

శ్రీ మద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆలయ చరిత్ర (పొనుగుపాడు)

మొదట అంకురార్పణ. మొదట పూర్వం వంద సంవత్సరంల క్రిందట ఈ ఆలయం నిర్మించక ముందు ఆలయం నిర్మించిన స్థలం బహిరంగ ప్రదేశంగా ఉండేది. ఆ స్థలంలోనే కొంత భాగంలో దిగుడు బావి ఉండేది. కాలక్రమేణా …

Read More »

దేవాలయాలు నందు పాటించవలసిన నియమాలు.

ఆగమ శాస్త్రములో దేవాలయములో అర్చకులు, భక్తులు, అధికారులు ఏ విధముగా వ్యవహరించకూడదో వివరించబడింది. ఆలయములోనికి తలపాగా ధరించి వెళ్లరాదు. చేతిలో లేదా ఇతర విధంగా ఎటువంటి ఆయుధములు తీసుకుని వెళ్లరాదు. ఆలయము లోపల వాహనము మీదగానీ, పాదరక్షలతో గాని తిరుగరాదు. దేవాలయ ప్రాంగణం …

Read More »

ఈ బాల నటుడు మన పొనుగుపాటి వంశీయుల బిడ్డే.

[vc_row][vc_column][vc_column_text] సుమారు నూట యాభై సంవంత్సరంల క్రిందట పొనుగుపాటి వంశీయులలో ఈ దిగువ వంశ వృక్షంలో చూపబడిన  గోపరాజు  ముది మనవడు వేంకటరమణయ్య మన పొనుగుపాడు గ్రామం నుండి వలస వెళ్లారు. చరిత్ర తెలుసుకొనుటలో …

Read More »